Visma Business

Om

Denna integrering gör det möjligt att skicka din order direkt till Visma Business. Detta sker genom att du via administrationen för ordern kan granska vad som kommer att skickas och om nödvändigt först skapa kunden och därefter skicka hela ordern. Vänligen notera att denna integration gäller endast Visma Business, ej Visma 1000 eller Visma 2000.

Så fungerar integrationen

Inkommande ordrar i din webbshop kan per automatik, eller efter granskning, skickas direkt in i affärssystemet. Ordrar kopplas till existerande kund, eller i de fall kunden är ny skapas ett nytt kundkort. Möjlighet finns även att sätta upp lagersynkronisering för tex. kundshopar, detta offereras separat.

Visma Spcs AB

Försäljning

Priser

Priserna avser kostnad hos Unitedprofile.
Startkostnad
5995 kr
Månadskostnad
400 kr