Tredjemansavtal

Genom att fylla i nedan formulär godkänner du som avtalskund att angiven tredjeman erhåller rätten att administrera din hemsida i enlighet med avtalsvillkoren samt ta kontakt med vår support gällande rådgivning.


Undantag/tillägg från avtalsvillkoren:
  • All kontakt med tredjeman debiteras enligt angiven timdebitering.
  • Tredjeman erhåller rätten att få information om aktuellt avtal.
  • Tredjeman har ej rätten att göra förändring i aktuellt avtal.
  • Avtalskunden meddelar United Profile Networks AB när tredjemansavtalet skall upphöra.
  • Tredjemansavtal gäller endast angivet företag och kontaktperson.
  • Alla fakturor som kommer av detta avtal skickas endast till avtalskund och ej tredjeman.

Avtalskund

Avser det företag som idag har avtal med United Profile Networks AB.


Tredjeman

Avser det företag och kontaktperson som erhåller tredjemansavtalet.


Rådgivning

Timdebitering

Timdebitering: 1500,00 / timme.
Minimidebitering: 30 minuter.

Timdebiteringen kan komma att förändras utan avisering kommande årsskifte.