Utvecklare - Kom igång

Via administrationen kan du bygga upp mallen som du vill använda. Du kan göra alla val av systemsidor och tema. Den riktiga kraften i vårt utvecklar-kit kommer när du vill börja göra egna ändringar. Du har då möjligheten att skicka hela mallen till ditt FTP-konto, eller delar av den. Om du skickar hela mallen till FTP-kontot kan du inte senare gå tillbaka och byta ut enstaka delar, utan mallen blir då låst och satt som FTP-mall. Väljer du att bara skicka delar av mallen till FTP-kontot kan du sedan gå tillbaka till administrationen och byta ut dessa
delar. Om du redan skickat tex. sidhuvudet till FTP-kontot och väljer att byta mall för denna, då kommer befintlig mall-fil på FTP-kontot att döpas om med datumstämpel som filändelse. På så går aldrig någon tidigare fil förlorad, utan du kan enkelt hämta tillbaka tidigare redigerad kod.

När du börjar bygga din mall rekommenderar vi alltid att en kopia upprättas på ursprunglig mall. Denna mall bör ej vara satt i avancerat läge. På så sätt kan ni återgå till en fungerande mall om något skulle gå fel.
Även som säkerhet för er själva och möjligheten att testa er fram rekommenderas att först sätta samman en mall och tema utan att skicka hela eller delar till FTP-kontot, på så sätt har ni en utgångspunkt för vidare testning och enkelt kunna ta en ny kopia och testa med.

Teknisk specifikation

Alla våra mallar bygger på ramverket Twitter Bootstrap. Detta gör det enkelt att hitta dokumentation om hur koden fungerar och agerar i responsive design. Om du skickar en komplett mall till FTP-kontot kan du byta ut alla script som inkluderas och på sätt även använda andra ramverk.
Alla våra mallar innehåller data från vår editor. Det är denna editor som gör det möjligt att direkt på sidan redigera innehållet. Genom vår API-dokumentation kan du se hur editorn fungerar och även nyttja den för egna mallar.

Bra länkar

API-dokumentation: http://api.design.profilverktyget.se
Mallväljaren - Våra tillgängliga mallar: http://design.profilverktyget.se
Dokumentation för Twitter Bootstrap: http://getbootstrap.com
Dokumentation för LESS: http://lesscss.org


Administrationen


Konvertera till FTP-mall

På startsidan för aktuell mall har du möjligheten att konvertera mallen till "FTP-mall". Detta innebär att all data tillhörande mallen skickas till mallen mapp på FTP-kontot. Efter detta kan du inte längre byta ut specifika delar av sidan via administrationen, utan all denna hantering sker via FTP-kontot och filerna där. Hanteringen av filer, sidor och menyer sköts fortfarande via administrationen.
Konverteringen till FTP-mall kan ej ångras, vi rekommenderar därför att du alltid har en initial kopia kvar av mallen som du kan återgå till vid eventuell problem.

Systemsidor

Här gör du alla grundläggande val av layouten. Genom att klicka på "Mall" får du fram alla tillgängliga alternativ. Klickar du på "FTP" skickas just denna del av mallen till ditt FTP-konto. Genvägen till filen visas då i listan.

Plugins

Detta är grundläggande tillägg som krävs för att ramverket skall fungera. Plugins kan innehålla både Javascript-filer och CSS-filer. Ev. extra tillägg kan finnas här som du kan aktivera. Om du skickar mallen till FTP-kontot inkluderas även alla dessa tillägg och du kan byta ut eller lägga till fler tillägg.

Addons

Samma som Plugins men uppdelat på antingen CSS eller Javascript-fil. Se CSS för undantag.

Teman

Här listas alla våra tillgänliga teman. Om du skickar en komplett mall till FTP-kontot inkluderas även all CSS för temat. Se nästa sektion "CSS" för instruktioner hur du ändrar CSS direkt från administrationen.

CSS

Om du installerar och aktiverar addon "Custom CSS Theme" öppnas en ny meny "CSS". Härifrån kan du läsa in valt tema och få den grundläggande CSS-koden samt eventuella anpassningar vi tagit fram för specifika mallar. Vill du jobba med LESS finns även en input där du kan spara undan LESS-data för att enkelt kunna hämta upp den vid eventuella ändringar.
Notera att när du aktiverat "Custom CSS Theme" används den data som finns i "CSS"-menyn istället för aktiverat tema. För att återgå till aktiverat tema, avaktivera addon "Custom CSS Theme".

Filer

Genom att skapa filer via administrationen kopplar du samman en FTP-fil med systemet. Systemet känner då till filen och den kan användas som mall för Sidor. När du skapar en ny fil har du valet att skapa den med en av våra mallar som bas. Du får på så sätt tillgång till alla våra sidmallar (se mallväljaren) och tillhörande data. Du kan då bygga om en befintlig mall istället för att bygga en ny från grunden. En fil som du skapat blir automatiskt valbar som mall för en sida (se Sidor). Alla filer placeras i mappen "files" i aktuell theme-mapp på FTP-kontot.

Sidor

Sidor är det som skapar länkbart innehåll på din hemsida. Varje sida ges en egen URL. Du kan skapa sidor direkt från en färdig mall, eller från en fil som du själv skapat. Du har även möjligheten att direkt i administrationen hantera HTML-koden för en sida, men vi rekommenderar att du istället skapar en fil som du länkar till sidan och på så sätt kan redigera HTML-koden från FTP-kontot.
När du skapar en ny sida hittar du tex. sökmotor-inställningar under menyn "Avancerat".

Skapa en omdirigering (301, 303, 307)

Om du behöver dirigera om en specifik URL till annan sida kan du enkelt göra detta. Skapa en ny sida utan varken mall eller HTML och ställ in under Avancerat en URL för omdirigering. Du kan även här ställa in vilken typ av dirigering det är. Läs mer om [dirigeringskoder](http://support.unitedprofile.se/hc/admin/articles/204075155-Kom-igÃ¥ng/här http:/en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes).

Sida utan sidhuvud/sidfot

Om du behöver en informationssida som endast visar innehållet från sidan och inte sidhuvud och sidfot kan du kryssa i detta alternativ. Index-filen används fortfarande, så om du byggt in sidhuvud och/eller sidfots-data i den kommer detta fortfarande att visas.

Menyer

Du kan använda upp till 6 olika menyer på hemsidan. Som standard används "Standard" i sidhuvudet och i vissa sidfots-mallar används menyn "Sidfot".
Var och hur en meny skrivs ut bestäms av editor-koden för menyer. Se avsnittet [Objects->Pages menu] i API-dokumentationen.

Om du klickar på [Hantera menyn] har du möjlighet att lägga till objekt för menyn och även ställa in sorteringen. Ett nytt objekt kan länkas till en egen sida eller en URL. Om du länkar ett objekt till en egen sida uppdateras URLen automatiskt om du skulle byta URL för sidan.

Huvudmeny / undermeny

Om du vill ha ett objekt med undermenyer väljer du Huvudmeny som objekt, du behöver ej göra fler inställningar och sedan skapar du tillhörande objekt där du väljer skapad sida som [Typ av objekt]. Fältet extra lägger till kod för aktuellt menyobjekt. Detta styrs av variabeln (se API-dokukentationen).

Synlighet

Om du jobbar med att aktivt teman kan ställa in att menyobjektet endast skall vara synligt för administratör. På så sätt kan du bygga upp menyn i testmiljö innan det gör publikt.


Viktig information - när du skapar nya kategorier

Alla mallar du skapar delar samma kategorier. Om du skapar en ny kategori i en ej aktiv mall kommer denna kategori att även finnas med i alla övriga mallar. Om den endast skall användas för den mall du arbetar i behöver du gå till aktiv mall och dölja den nya kategorin. Inställningar och sortering sker separat för varje enskild mall. Du kan alltså sortera om en kategori i en ej aktiv mall utan att påverka aktuell mall och dess kategorisering.